Opptak og priser

Søknadsfrist for hovedopptak er 1. mars.  

Samordnet opptak :

I Oslo er søknadsprosessen samordnet mellom private og kommunale barnehager. Tildeling av plass i private barnehager skjer etter barnehagens egne vedtekter/opptakskriterier.

Søknad fylles ut via Oslo kommunes sider.

I tillegg kan barnehagens eget søknadsskjema sendes  elektronisk til oss.

Oppstart for nye barn er medio august.

I tillegg til hovedopptaket har vi fortløpende opptak dersom det blir ledige plasser.

Aker Brygge Barnehage SA har kun bedriftsplassordning, men ingen bedrifter har avtale om et visst antall plasser. Alle kan derfor søke bedriftsplass. Vi signerer kontrakt med bedrift og fakturerer bedrift.

Aker Brygge Barnehage SA følger nasjonal makspris for barnehager.

Bedriftspris kr.3230,- pr. mnd. + kr.372,- for mat pr. mnd. (inkl. 4 varme måltider pr. uke og melk/frukt) = kr.3602,-.

30% prisreduksjon på 1.søsken = kr.2261,- + mat kr.372,- = kr.2366,- . 50% prisreduksjon for søsken nr.2.

Kapitalinnskudd kr.10.000, søsken kr.5000,-.

                                                    Velkommen innom for å se hvordan vi har det. 

Ring eventuelt 482 32 504 for avtale om tidspunkt.