Foreldreundersøkelse 2018

Resultat 

 Skala 1 – 5 hvor 5 er best

 

Aker Brygge Barnehage SA:

Ute- og innemiljø                              4,4

Relasjon mellom barn og voksen 4,8

Barnets trivsel                                   4,7

Informasjon                                        4,8

Barnets utvikling                              4,7

Medvirkning                                       4,5

Henting og levering                         4,8

Tilvenning og skolestart                 4,8

Tilfredshet                                          4,8