Foreldreundersøkelse 2019

Resultat 

 Skala 1 – 5 hvor 5 er best

 

Aker Brygge Barnehage SA:

Ute- og innemiljø                              4,5

Relasjon mellom barn og voksen 4,8

Barnets trivsel                                   4,8

Informasjon                                        4,7

Barnets utvikling                              4,8

Medvirkning                                       4,5

Henting og levering                         4,8

Tilvenning og skolestart                 4,8

Tilfredshet                                          4,8