Vi har tre avdelinger

Krabbene

Denne avdelingen består av 14 småbarn i alderen 9 mnd.er -2 år. På avdelingen er det 3 barnehagemedarbeidere og 2 pedagoger hvorav en pedagogisk leder. 

Pingvinene

Denne avdelingen består av 12 - 14 barn i alderen 2-4 år. På avdelingen er det 1 barnehagemedarbeider og 2 pedagoger hvorav en pedagogisk leder.

Måkeredet 

Denne avdelingen består av 18 barn i alderen 3-6 år. På avdelingen er det 1 barnehagemedarbeidere og 2 pedagoger hvorav en er pedgogisk leder.

Alle pedagogene har godkjent barnehagelærerutdanning.Vårt felles satsingsområde er "Kommunikasjon, språk og tekst". Målet er at barna skal bli glad i bøker, rim og regler og oppleve lesing som spennende, interessant og positivt.

Fysisk aktivitet og kulturformidling er andre områder med høy prioritet.

Velkommen inn til oss!