Vi har tre avdelinger

Krabbene

Denne avdelingen består av 14 småbarn i alderen 9 mnd.er -2 år. På avdelingen er det tre barnehagemedarbeidere og to pedagoger, hvorav en pedagogisk leder. 

Pingvinene

Denne avdelingen består av 12 - 14 barn i alderen 2-4 år. På avdelingen er det en barnehagemedarbeider, en barnehagelærer og en pedagogisk leder. 

Måkeredet 

Denne avdelingen består av 18 barn i alderen 3-6 år. På avdelingen er det 2 barnehagemedarbeidere og en pedagogisk leder. Vårt felles satsingsområde er "Kommunikasjon, språk og tekst". Målet er at barna skal bli glad i bøker, rim og regler og oppleve lesing som spennende, interessant og positivt.

Fysisk aktivitet og kulturformidling er andre områder med høy prioritet.

Velkommen inn til oss!