Trygt, trivelig og utviklende.
Det  skal være trygt, trivelig og utviklende å være i Aker Brygge Barnehage SA både for barn, foreldre og ansatte. Vi legger stor vekt på det pedagogiske innholdet og på et åpent og nært forhold til foreldrene, basert på gjensidig tillitt og respekt. Barnehagens innhold presenteres foreldrene i årsplanen, avdelingsvise temaplaner og kalenderoversikter.  Denne informasjonen legges på Tyra.


 

Årsoversikt 2020 - 2021

Barnehageåret består blant annet av ulike kulturaktiviteter som ikke er datofestet.